Voor astrologische opleidingen (Vedisch of Westers) klik hier

Vedische (Indiase) Astrologie of Jyotish


VEDISCHE ASTROLOGIE: DE ASTROLOGIE UIT INDIA

door Roeland de Looff © roeland@dirah.nl

Vedische astrologie is de astrologievorm zoals deze sedert vele duizenden jaren in India wordt gepraktiseerd.

In de Rig Veda, een heilig geschrift dat waarschijnlijk dateert van enkele duizenden jaren voor Christus, vinden we concrete aanwijzingen over de astrologische werkwijze en methodiek.

Interessant is dat de oude Grieken contact moeten hebben gehad met Indiase astrologen want het blijkt dat de astrologie van de Grieken, die de grondleggers zijn van de Westerse astrologie, in een aantal opzichten lijkt op die van India. Onderzoek van Project Hindsight, d.i. een onderzoeksproject naar oude vormen van astrologiebeoefening dat onder leiding staat van Robert Hand, heeft dat aangetoond.

NIEUWE BELANGSTELLING VOOR VEDISCHE ASTROLOGIE

Het probleem is echter dat de Westerse astrologie het contact met haar erfenis is kwijtgeraakt. Veel oude technieken zijn verloren gegaan.

In India is de oude traditie nog springlevend. Om onze eigen wortels te ontdekken is het van belang om kennis te nemen van de levende traditie van de Vedische astrologie.

De laatste tijd is er meer belangstelling voor Vedische astrologie. Indiase astrologie heeft namelijk voor de Westerse astroloog veel te bieden.

STERREN- EN ZONNEDIERENRIEM

Het belangrijkste verschil tussen Westerse en Vedische astrologie is dat ze gebruikmaken van verschillende dierenriemen. De Westerse dierenriem is gebaseerd op de Zon. Per definitie is het punt waar de Zon staat aan het begin van de lente (het lentepunt) het begin van de Westerse dierenriem. De Zon symboliseert bewustzijn en het centrum van de psyche. Analoog daaraan functioneert de Westerse astrologie het beste als psychologische astrologie. In feite laat de Westerse astrologie zien hoe de planeten de werking van de Zon ondersteunen.

De Indiase astrologie werkt daarentegen met de siderische (sterren-)dierenriem. Het 180 gradenpunt van de siderische dierenriem valt samen met de positie van de vaste ster Spica.

De sterrendierenriem laat zien hoe de planeten de energie van de kosmos distribueren. Omdat het lentepunt verschuift ten opzichte van de sterren is er een verschil tussen sterrendierenriem (Vedisch) en Zonnedierenriem (Westers). Ooit zo'n 2000 jaar geleden vielen ze samen, maar inmiddels is er sprake van een verschil van ongeveer 24 graden.

Dat lijkt vreemde effecten te geven. Immers iemand die volgens de Westerse astrologie Zon in Weegschaal heeft loopt een grote kans om in de Vedische astrologie Zon in Maagd te krijgen.

Tocht valt het wel mee met de effecten van dat verschil.

In de eerste plaats wordt in de Vedische astrologie in tegenstelling tot de Westerse astrologie niet zoveel waarde gehecht aan de posities van planeten in teken. Er wordt veel meer waarde gehecht aan huizen, huisheren en de kracht van planeten. De tekens gelden vooral als een achtergrondgegeven aan de hand waarvan huisheren en planeetkrachten bepaald worden.

BEIDE SYSTEMEN VULLEN ELKAAR AAN

Verder geldt dat beide dierenriemen elkaar aanvullen omdat ze verschillende zaken meten.

De Vedische astrologie geeft informatie over de interactie tussen kosmos en individu. Aan de ene kant heeft dat tot gevolg dat de Vedische astrologie een spirituele astrologie is (veel aandacht voor karma, vorige levens e.d.). Aan de andere kant maakt dat de Vedische astrologie heel concreet. Het laat zien wat voor invloed de kosmos heeft op het individu. Vandaar dat de Vedische astrologie bekend staat om het doen van trefzekere actualiteitsanalyse.

Bij lezing van boeken over Vedische astrologie valt op dat de Westerse psychologie grotendeels aan de Vedische astrologie voorbij is gegaan. De psychologische benadering is het sterke punt van de Westerse Zonne-astrologie.

Het is dan ook goed mogelijk om beide systemen tegelijk te gebruiken. Ze vullen elkaar prima aan.

Ik merk steeds opnieuw dat de Vedische astrologie een dimensie toevoegt aan de gebruikelijke Westerse werkwijze. Het is een systeem dat gedurende vele duizenden jaren zijn waarde heeft bewezen.

De Dirah Academie geeft een schriftelijke cursus toegepaste Indiase Astrologie. Deze maakt deel uit van de beroepsopleiding van het Amerikaanse College voor Vedische Astrologie (ACVA), welke is opgezet door de CVA (Council of Vedic Astrologers)

Dirah Academie is lid van CVA (Council of Vedic Astrologers), BAVA (British Association of Vedic Astrologers, PGA (Planetary Gemologists Association) en IIPA (International Institute for Predictive Astrology)

Klik hier voor een proefles of klik hier voor informatie over de cursus

Klik hier voor het Engelstalige gedeelte van de site met uitgebreide informatie over Indiase astrologie

copyright: Roeland de Looff, Dirah Academie Internationaal. Niets van deze site kan overgenomen worden zonder schriftelijke toestemming van de auteur.  

International.gif (25584 bytes)

Vragen? E-mail: roeland@dirah.nl

Maandierenriem ] Ayurveda en Astrologie ]

Meer pagina's van deze site:

Westerse Astrologie , Horoscoopanalyses , Schriftelijke en Email Cursussen Astrologie , Beroepsopleiding Astrologie , Tibetaanse Astrologie , Birmaanse Astrologie: Mahabote , Balinese Astrologie , Gedichten , LinksSoftware voor Vedische Astrologie , Astronomie voor Astrologen , Enneagram, Astrologie en de Horoscoop , De Maan in de Astrologie , Bouw je eigen ZonnetempelCursus Chinese Astrologie, Uitleg Chinese Astrologie Vier Pilaren, Chinese Astrologie Zi Wei Dou Shou, Maak online je eigen Chinese Vier Pilaren Horoscoop, Feng Shui , Sterrenstad, Online Astrologische Boekwinkel, Verlichting, Advaita.