Voor astrologische cursussen en opleidingen (Vedisch en Westers) klik hier

De Maandierenriem in de Vedische, Indiase Astrologie

 

 

DE INDIASE MAANDIERENRIEM

door drs. Roeland de Looff copyright roeland@dirah.nl

De Maan is het hemellichaam dat aan de nachthemel het duidelijkst zichtbaar is. De Maan domineert de nachthemel en is vele malen helderder dan welke planeet of ster ook.

Overdag is er slechts een enkel hemellichaam zichtbaar, namelijk de Zon. De nachthemel is veel interessanter, want het is dan dat we de planeten en de sterren kunnen waarnemen.

De sterren vormen het uitgangspunt voor de dierenriem. De tekens zijn groepen sterren waartussen men bepaalde patronen kan ontdekken.

Omdat 's nachts de sterren zichtbaar zijn is de nachthemel het eigenlijke studie-object van de astroloog. Gezien de dominante positie van de Maan aan die nachthemel ligt het zeer voor de hand om aan de Maan een belangrijke rol toe te kennen.

ONTWIKKELING VAN DE MAANDIERENRIEM

De Maan staat uiteraard tegen de achtergrond van bepaalde sterren. De volgende dag staat hij tegen het decor van andere sterren. Dat gaat zo door totdat hij na 27 1/3 dag weer bij dezelfde sterren staat. De Maan neemt na 27 1/3 dag weer dezelfde positie in aan het firmament.

Stel je bent een astroloog zonder computer of tabellen, enkel afhankelijk van wat je waarneemt aan de hemel. Gesteld dat je een systeem wilt ontwikkelen, bijvoorbeeld een dierenriem aan de hand waarvan posities van planeten kunnen worden vastgelegd. Het ligt dan zeer voor de hand om als belangrijkste factor de heerser van de nachthemel te nemen, te weten de Maan. Ook is het logisch om te veronderstellen dat de Maan de ene nacht in teken A staat en de volgende nacht in teken B. Aangezien de Maan na 27 1/3 dag weer op zijn uitgangspositie terug is ontstaan er zo 27 Maantekens. Nu is er enig verschil tussen 27 1/3 en 27. Dat betekent dat de Maan niet precies 24 uur in een bepaald Maanteken staat. Om precies te zijn: de Maan staat 24 uur en 18 minuten in ieder Maanteken.

Zo ontstaat er een Maandierenriem. In India is de Maandierenriem de oudste dierenriem. Pas later heeft de Zonnedierenriem opgang gemaakt. De Maandierenriem werd ook gebruikt door Chinese, Babylonische, Arabische en zelfs Westerse astrologen.

Zij was van nut bij de analyse van de geboortehoroskoop, maar ook bij het bepalen van gunstige momenten. Zo is het volgens de traditie gunstig om wanneer de Maan in het ene teken staat een reis te maken, terwijl wanneer de Maan in een ander teken staat het goed is om te trouwen. In dit boek wordt de nadruk gelegd op het gebruik van de Maantekens voor de karakterastrologie en het inzicht krijgen in je spirituele pad.

DE MAAN ALS (ONDERDRUKT) VROUWELIJK PRINCIPE

De relatie tussen kerk en astrologie is in het Westen niet zonder problemen geweest. Zonne-astrologie ging nog net, maar Maanastrologie was verdacht. De Maan symboliseert namelijk een vrouwelijk principe. En dat vrouwelijke principe is verdacht in een patriarchale cultuur (patriarchaal wil zeggen dat de afstamming verloopt via de mannelijke lijn, een dergelijke cultuur wordt door mannelijke waarden en normen gedomineerd). We zijn het misschien vergeten, maar ooit was er sprake van een wereldwijde matriarchale cultuur (afstamming verloopt via de vrouwelijke lijn). Lang voor het begin van de jaartelling is deze cultuur door patriarchale veroveraars vernietigd. Recente archeologische vondsten wijzen erop dat bijvoorbeeld de Joden vroeger een vrouwelijke Godin hadden. Die Godin is vergeten. Haar cultus is uitgeroeid en de cultus van Jahweh, de mannelijke God is overgebleven. Ook in Griekenland was er vroeger sprake van een matriarchale cultuur. Op het eiland Samos zijn nog lange tijd rituelen in stand gebleven die daaraan herinnerden. Wat India betreft zijn er sterke aanwijzingen dat de Indusvalleicultuur die van 2500 voor Christus tot 1500 voor Christus India domineerde matriarchaal van karakter was.

In de patriarchale cultuur van de Middeleeuwen werd de Maan en de Maandierenriem geassocieerd met zwarte magie. Ene Giordano Bruno heeft als laatste een boek geschreven over de Westerse Maandierenriem. Dat had hij misschien beter niet kunnen doen, want hij is in 1600 op de brandstapel beland. Dat was het laatste wat we van de Westerse Maandierenriem gehoord hebben (de auteur van dit boek woont overigens in de Brunostraat).

In India maakt astrologie deel uit van de religie. De positie van de astrologie is daar altijd vele malen sterker geweest dan in het Westen. Bovendien hecht men in India zeer aan oude tradities. Dat zijn dan ook de redenen geweest dat in India de Maandierenriem in stand is gebleven. Weliswaar is er nu ook in India sprake van een patriarchale cultuur en maakt men meer gebruik van de Zonnedierenriem, maar de Maandierenriem geldt nog steeds als een belangrijk tweede systeem.

DE MAANDIERENRIEM EN DE KALENDER

Momenteel is men in India overgegaan op de Westerse kalender. In die kalender hebben maanden een lengte die als voornaamste functie heeft om ze goed te laten passen in het Zonnejaar. Echter in de oorsponkelijke Indiase kalender hebben de maanden een lengte die duurt van de ene Nieuwe Maan tot de andere Nieuwe Maan. Halverwege zo'n maand valt de Volle Maan. Nu wordt zo'n maand genoemd naar het Maanteken waarin de Volle Maan valt. Wanneer de Volle Maan in de lente valt in het Maanteken Chitra noemen we de maand Chaitra. Nog steeds worden religieuze feestdagen vastgesteld aan de hand van die Maankalender. Dit gebeurt ook in Boeddhistische landen zoals Thailand.

Interessant is dat de kalender van de Kelten gebaseerd was op een soortgelijk systeem. Ook daar had men een kalender die uitging van echte Maanmaanden (de periode van de ene Nieuwe Maan naar de volgende Nieuwe Maan). Een Maanmaand duurt ongeveer 29 dagen, dat is enkele dagen langer dan de terugkeer van de Maan op het zelfde punt van de dierenriem. Een jaar duurt 12 maanden. Omdat 12 Maanmaanden minder dagen opleveren dan 365 of 366 wordt er eens in de ongeveer drie jaar een extra Maanmaand toegevoegd. Zo blijft het op echte Maanmaanden gebaseerde jaar in de pas lopen met het Zonnejaar.

De Maandierenriem is niet een stoffig overblijfsel uit een voorbije tijd, maar iets waar in India veel gebruik van wordt gemaakt.

Klik hier voor algemene informatie over Vedische (Indiase) astrologie.

Copyright Dirah Academie. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Dirah Academie materiaal uit deze site op wat voor manier dan ook te verspreiden.

Andere pagina's op deze site:

Westerse Astrologie , Horoscoopanalyses , Schriftelijke en Email Cursussen Astrologie , Beroepsopleiding Astrologie , Indiase, Vedische Astrologie , Tibetaanse Astrologie , Birmaanse Astrologie: Mahabote , Gedichten , LinksSoftware voor Vedische Astrologie , Astronomie voor Astrologen , Enneagram en de Horoscoop , De Maan in de Astrologie , Ayurveda en Vedische astrologie , Bouw je eigen Zonnetempel , Maak online je eigen Chinese Vier Pilaren Horoscoop, Online Astrologische BoekwinkelVerlichting.