Westerse AstrologieVedische, Indiase Astrologie of JyotishSoftware voor Vedische Astrologie of JyotishMahabote: Birmaanse AstrologieConsulten voor de analyse van je Westerse en Vedische horoscoopOpleidingen in Westerse, Vedische en Birmaanse AstrologieUitgeverij van boeken over Westerse en Vedische Astrologie en GedichtenbundelsBalinese AstrologieDe astroloogenneagram.jpg (2542 bytes)zonnetempel2.jpg (2538 bytes)online boekwinkel.jpg (2918 bytes)astronomie.jpg (2428 bytes)chinees.jpg (3084 bytes)fengshui.jpg (3175 bytes)ziwei.jpg (2758 bytes)ninestarki.jpg (2395 bytes)online boekwinkel.jpg (2918 bytes)

Beroepsopleiding Astrologie (Westers en Vedisch)

Internationalsmall.gif (3258 bytes)

Roeland de Looff is de auteur van het eerste Nederlandstalige boek over Vedische astrologie met als titel "Inleiding in de Vedische astrologie". Ook heeft hij boeken geschreven over Westerse Astrologie.

De beroepsopleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

1. WEsterse Astrologie

De meeste cursisten beginnen de opleiding met het onderdeel Westerse astrologie. Als je hier ervaring in hebt kun je vrijstelling van dit onderdeel krijgen. 

Astrologie en Bewustwording I

Gedurende 10 lessen leer je de basisprincipes van de astrologie aan de hand van de eigen horoscoop. Tegen het einde van de cursus kun je een horoscoop op een eenvoudige manier interpreteren.

Speciale aandacht wordt besteed aan de onderwerpen werk, relaties en je spirituele ontwikkeling. Uitwerkingen kunnen per E-mail worden verstuurd. Voor uitgebreidere informatie over dit onderdeel klik hier (je komt dan op de pagina over opleidingen).

Astrologie en Bewustwording II

In de cursus Astrologie en Bewustwording II worden technieken voor gevorderden behandeld. Het gaat hier o.a. om progressietechnieken, een inleiding in de medische astrologie, interpretatietechnieken voor gevorderden en toepassing van astrologie op psychologisch en spiritueel gebied. De technieken worden toegepast op de eigen horoscoop.

De schriftelijke cursus omvat 16 lessen. Uitwerkingen kunnen per email worden ingestuurd.

2. Vedische (Indiase) astrologie of Jyotish

Bovenstaande onderdelen richten zich op Westerse astrologie. Vedische (Indiase) astrologie is echter ook een belangrijk astrologisch instrument. Daarom is de Vedische astrologie onderdeel van de beroepsopleiding.

De eerste Vedische astrologie cursus is de cursus toegepaste Vedische astrologie. Deze is in het Nederlands.
De drie vervolgcursussen (module 2,3 en 4) hebben Engelstalig cursusmateriaal. Uiteraard kun je uitwerkingen in het Nederlands insturen. Zie een totaal overzicht op www.dirah.nl/diploma.htm

3. De cursus 'De astronomische basis van de astrologie'

De oude astrologen waren tevens astronomen. Astrologie is immers de wetenschap die de relatie tussen het gebeuren op Aarde en aan de hemel bestudeert. Voor de astroloog is daarom het essentieel om te weten wat de relatie is tussen wat men buiten waarneemt en de horoscooptekening.

Deze cursus biedt informatie daarover en verduidelijkt begrippen als retrograde planeten, De Maansknopen, wanneer begint het Watermantijdperk, de achtergrond tussen siderische (sterren-) dierenriem en tropische dierenriem, de Maanfases en veel meer. Men leert werken met een gratis planetarium waardoor men goed kan waarnemen wat zich aan de hemel voordoet.

4. PRIVE LESSEN

Verschillende mensen hebben soms een totaal verschillende aanleg voor astrologie. Er zijn mensen die snel en moeiteloos door de stof heenkomen. Anderen hebben meer aandacht en tijd nodig. Om in te kunnen spelen op deze individuele behoeften en maatwerk te kunnen leveren (met welke onderdelen van de opleiding heb je moeite?) wordt de mogelijkheid tot het volgen van privé lessen geboden. Aan deze lessen zijn uiteraard kosten verbonden.

5. Doorlopend met astrologie bezig zijn én belangstelling voor het eigen ONTWIKKELINGSproces en dat van anderen

Van iemand die de beroepsopleiding heeft voltooid wordt verwacht dat die in staat is om gesprekken over persoonlijke groei met een client te voeren. Een achtergrond in een hulpverlenend beroep, waarbij je werkt met clienten helpt daarbij. 

Tevens is een houding van nieuwsgierigheid belangrijk. Het steeds opnieuw willen ontdekken en het zelf toepassen en bestuderen van de astrologie.

De opleiding van de Dirah Academie is geen starre, schoolse opleiding, maar gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van de cursist en wil stimuleren dat iedere cursist zich op zijn geheel eigen manier op astrologisch gebied en als persoon ontwikkelt, zodat hij of zij anderen op een positieve manier als astroloog van dienst kan zijn.

Heb je vragen over de beroepsopleiding of over onderdelen ervan? Email: roeland@dirah.nl

Begeleiding: Drs. Roeland de Looff, 23-1-1957.

Opleidingen: doctoraal sociale wetenschappen, management expert. counseling, rebirthing, voice dialogue en astrologie.

Auteur van de boeken astrologie en bewustwording I, astrologie en bewustwording II, werkboek relaties, inleiding in de Vedische (Indiase) astrologie, de Indiase maandierenriem, the hindu lunar zodiac (Engelse vertaling van de Indiase maandierenriem), diverse gedichtenbundels.

Hij publiceert in verschillende astrologische vakbladen.

Tevens is hij spreker op astrologische congressen in binnen- en buitenland.

De Dirah Academie is aangesloten bij de Council of Vedic Astrology (CVA), de International Institute for Predictive Astrology (IIPA) en de Planetary Gemologists Association (PGA).

Certificaten/Diploma : Voor de verschillende onderdelen worden emailcertificaten verstrekt. Het vakdiploma wordt per post toegezonden.

De eerste stap tot het volgen van de beroepsopleiding is het aanmelden voor het eerste onderdeel Astrologie en Bewustwording I door het on-line inschrijfformulier in te vullen. Klik hier voor het formulier.

Klik hier om terug te gaan naar de algemene welkomstpagina


Dirah Academie Internationaal

Andere pagina's op deze site:

Westerse Astrologie , Horoscoopanalyses , Schriftelijke en Email Cursussen Astrologie , Indiase, Vedische Astrologie , Tibetaanse Astrologie , Ayurveda en Vedische Astrologie, Birmaanse Astrologie: Mahabote , Balinese Astrologie , Uitgeverij , Gedichten , LinksSoftware voor Vedische Astrologie , Astronomie voor Astrologen , Enneagram, Astrologie en de Horoscoop , De Maan in de Astrologie ,Feng Shui.